_ MEDAILONEK

Mgr. Jana Hanžlová

V roce 1986 ukončila střední zdravotnickou školu v Praze, obor zdravotní sestra.

Po ukončení studia nastoupila do VFN jako zdravotní sestra na Gynekologicko – porodnickou kliniku.

V roce 1989 ukončila studium v oboru ženská sestra.
V roce 2003 absolvovala PSS v Brně – kritické stavy v gynekologii a porodnictví. 

V témže roce nastoupila do FN Motol na Gynekologicko – porodnickou kliniku jako staniční sestra. V roce 2009 získala titul BC. a v roce 2011 titul Mgr. Od roku 2016 pracuje ve FNKV Gynekologicko porodnická klinika na pozici staniční sestra