_ O NÁS

Medailonky

SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY

MUDr. Miloš Černý

Předseda

prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Místopředseda

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Člen

MUDr. Veronika Krejčová

Člen

Vlastimil Kuška

Člen

_ SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY

MUDr. Radovan Vlk

Předseda

Lenka Vaníčková Kubů

Člen, vrchní sestra

Mgr. Jana Hanžlová

Člen, vrchní sestra