_ KDO JSME

O nadaci

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV poskytuje zdravotní péči v širokém rozsahu oboru gynekologie a porodnictví. 

V současné době je zde největší onkogynekologické centrum České republiky, které se specializuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění ženských orgánů.Klinika dále zajišťuje komplexní péči v oblasti endoskopie, urogynekologie a mamologie.Ministerstvo zdravotnictví udělilo klinice nejvyšší akreditaci v oboru gynekologie a porodictví, zároveň pracoviště získalo evropskou gynekologickou akreditaci EBCOG a evropskou onkogynekologickou akreditaci ESGO. Porodnická část kliniky pečuje o pacientky s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím, včetně ultrazvukové diagnostiky. Klinika je zároveň výukovým pre a postgraduálním centrem a podílí se na řadě vědecko-výzkumných projektů.

Rozsáhlá rekonstrukce novorozenecké části, která navázala na rekonstrukci porodních sálů, byla stavebně dokončena v listopadu 2020. Vznikly tak prostory novorozenecké jednotky intenzivní péče, které svojí koncepcí odpovídají 21. století. V průběhu prosince proběhlo dovybavení přístrojovou technikou.

Od 1.1.2021 novorozenecká JIP zabezpečuje péči o lehce a středně nezralé novorozence (tzn. po 32. týdnu těhotenství), nemusíme tak tyto nedonošené děti překládat na jiná pracoviště vyššího typu.

Současně, ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie, zajišťuje oddělení perioperační péči o novorozence s vybranými vrozenými vadami, především o novorozence s rozštěpem rtu. Na novorozenecké JIP pracují zkušené novorozenecké sestry s erudicí v intenzivní péči, lékařská služba je zabezpečena zkušenými pediatry a neonatology. Z přístrojového vybavení jsou kromě inkubátorů a vyhřívaných lůžek k dispozici moderní ventilátory, infuzní pumpy i monitory životních funkcí.

Je samozřejmé, že novorozenecká část kliniky zajišťuje standardní péči o fyziologické novorozence. 

Práce celého týmu je založena na vysoké odbornosti, preciznosti a současně na laskavém přístupu k rodičům a především k těm nejmenším pacientům. 

_ ČLENOVÉ

Správní a dozorčí rada

Chod nadačního fondu i celého oddělení stojí na dozorčí a správní radě. Mezi členy patří nejen zkušení neonatalogové, gynekologové a sestřičky ale i rodiče malých pacientů, kteří chod celé kliniky i po jejím opuštění podporují. 

 


medailonky členů


_ CÍLE

Poslání nadačního fondu „Život začíná“

  • Zkvalitňování prevence, diagnostiky a léčby onemocnění žen i novorozenců v praxi Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV)
  • Zkvalitňování přístrojového vybavení Gynekologicko-porodnické kliniky FNKV
  • Zvyšování úrovně a zpříjemňování prostředí pro klienty ambulantní i lůžkové části Gynekologicko-porodnické
    kliniky FNKV
  • Prohlubování i zvyšování kvalifikace a odborných dovedností zdravotnických pracovníků příp. jiných odborných pracovníků Gynekologicko-porodnické kliniky FNKV


_ VÝROČNÍ ZPRÁVY

Ke stažení


účetní uzávěrka 2022


výroční zpráva 2020


účetní uzávěrka 2020


zakládací listina