_ MEDAILONEK

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity
Karlovy.

První i druhou atestaci získal z oboru gynekologie a porodnictví, v roce 1993 složil nadstavbovou atestaci z klinické onkologie. V témže roce obhájil disertační práci, o čtyři roky později práci habilitační. Po studiích pracoval na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Berouně, od roku 1986 působil na témže oddělení v rámci kliniky 1. lékařské fakulty, kde se stal vedoucím lékařem Onkogynekologického oddělení. V roce 1996 přešel do FN Motol a na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde působil jako docent později profesor Gynekologicko-porodnické kliniky, vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a školský zástupce přednosty kliniky. Od roku 2003 byl přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky a vedoucím lékařem onkogynekologického centra FN Motol. Po 20 letech ve FN Motol a 2. LF UK přesídlil v roce 2016 na 3. LF UK a je přednostou Gynekologicko – porodnické kliniky 3. lékařské fakulty a FN Královské Vinohrady a vedoucím Onkogynekologického centra FN Královské Vinohrady.

Během 3 let se podařilo vybudovat ve FNKV dnes největší onkogynekologické centrum v ČR, získat akreditace Evropské Gynekologické a Porodnické Společnosti a získat i Evropskou akreditaci pro Onkogynekologické centrum. Je autorem řady publikací a přednášek. Je členem českých i zahraničních odborných společností, byl ve výboru IFCPC (Mezinárodní Federace Kolposkopie a Cervikální Patologie 1999 – 2001), Evropské Onkogynekologické společnosti – ESGO 2002 – 2006 a jejím vicepresidentem 2006-2008, byl předsedou finanční komise
Mezinárodní onkogynekologické společnosti (IGCS) a je jako jeden z mála neamerických lékařů člen Společnosti gynekologických onkologů (SGO).