_ MEDAILONEK

MUDr. Miloš Černý

Předseda správní rady
Primář Neonatologického oddělení s JIP
Gynekologicko-porodnická klinika FN Královské Vinohrady

Absolvoval Fakultu dětského lékařství (současnou 2. lékařskou fakultu UK) v r. 1983.

Profesní dráhu začal na I. Dětské klinice FN Motol, kde prošel všemi základními obory pediatrie s jejich specializovanou problematikou. Po složení atestace z pediatrie se začal věnovat neonatologii, atestaci z tohoto oboru získal v r. 1990. Od r. 2013 byl primářem novorozeneckého odd. s JIRP ve FN Motol a současně předsedou nadačního fondu N. V r. 2020 se stal primářem novorozeneckého odd. Gynekologicko porodnické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady a založil nadační fond Život začíná.

Je členem České pediatrické společnosti a dále působí ve výboru České neonatologické společnosti, podílí se na výuce studentů lékařských fakult.