_ MEDAILONEK

MUDr. Radovan Vlk

Se narodil roku 1972 v Praze. Studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a zejména několikaletá praxe v Nemocnici Pod Petřínem nesměrovala jeho profesní dráhu na cestu chirurgických oborů.

Po promoci roku 1996 nastoupil na Gynekologicko-porodnickou kliniku 2. LF UK a FN v Motole, kde působil rovných 20 let, několik let ve funkci vedoucího lékaře perinatologického centra. Od podzimu roku 2016 pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice 3. LF UK a FNKV v Praze.

V počátcích lékařské praxe se věnoval urogynekologii. V tomto oboru také publikoval své první odborné práce a prezentoval první přednášky. V průběhu let však jeho mysl, čas i vědecký zájem pohltilo porodnictví. Věnuje se problematice rizikového těhotenství, prenatální ultrazvukové diagnostiky a predikce závažných těhotenských patologií. V letech 2003-2016 působil ve FN v Motole jako vedoucí Centra ultrazvukové diagnostiky a fetální medicíny, zabývající se především prenatálním a peripartálním managementem plodů s vrozenými vývojovými vadami. Od roku 2016 zastává funkci vedoucího lékaře porodnice FNKV.

Absolvoval několik krátkodobých pre- i postgraduálních studijních pobytů (Mnichov, Rosenheim, Londýn). Je autorem několika desítek odborných prací, několika kapitol v učebnicích, hlavním autorem dvou monografií. Pravidelně přednáší na odborných sympoziích.

Aktivně působí v několika tuzemských odborných společnostech, je členem mezinárodní ultrazvukové společnosti ISUOG, členem odborné komise ČSUPG, členem expertní skupiny pro doporučené postupy Ultrazvukové sekce ČGPS, pracuje ve výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS jako vědecký sekretář. Od roku 2019 je předsedou Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP). Je úspěšným řešitelem pěti grantových projektů, recenzentem časopisů Aktuální gynekologie a porodnictví, Česká gynekologie, Prague Medical Report.

Ve svém soukromém i odborném životě nikdy na delší dobu neopustil svou milovanou Prahu. Má rád vysoké hory (v létě i v zimě), cestování a sport. Ve volném čase se zajímá o architekturu, design a enologii.