_ MEDAILONEK

MUDr. Veronika Krejčová

Dětská lékařka, absolvovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1988, v roce 1991 složila atestaci z pediatrie, v roce 1994 z neonatologie.

Při studiu získávala praktické zkušenosti jako zdravotní sestra v Dětském kardiocentru ve FN v Motole. Po ukončení studia pracovala 3 roky v nemocnici v Mělníku jako lékařka na dětském oddělení i jako praktická lékařka pro děti a dorost. V letech 1991-1999 pracovala na novorozeneckém oddělení s JIP Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (sekundární lékařka, vedoucí lékařka JIP), v letech 1999- 2020 na novorozeneckém oddělení s JIRP ve FN v Motole.

Od března 2020 nastoupila na novorozenecké oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky FN Královské Vinohrady jako vedoucí lékař JIP. Absolvovala řadu vzdělávacích kurzů a odborných zahraničních stáží (Švýcarsko, USA, Velká Británie, Rakousko). Je členem ČPS a ČNeoS ČLK JEP. Největším koníčkem je pro ni práce, sport (mezinárodní rozhodčí horských kol – UCI MTB) a cestování.